Seo Kavramının Ortaya Çıkışı ve Uygulama Alanları

90’ lı yıllarda insan hayatına giren internet kavramının, 21. yy’ ın dijitalleşme çağı olmasıyla birlikte tamamen farklı bir çehreye büründüğünü söylemek yanlış bir ifade olmaz....